define('WP_CACHE', true); Украјинистика | Група за украјински језик и књижевност Филолошки факултет у Београду » Драмска секција

Драмска секција функционише од 1991. године. На нашем репертоару су представе из класичне и савремене украјинске књижевности.