10
мај
2014

„Тражим помиловање“ Десанке Максимовић и „Тражим кажњавање“ Ивана Свитличног – дијалог песника

Људмила Поповић У раду се разматра интертекстуални дијалог између Десанке Максимовић и украјинског песника – дисидента, представника покрета 60-их, Ивана Свитличног који је преводио поезију српске песникиње и посветио јој песму. На основу текстуалне анализе текстова пес...
10
мар
2012

Српском читаоцу «Перверзије» Јурија Андруховича

(Излагање на промоцији превода романа Ј. Андруховича «Переврзија» у библиотеци «Петар Кочић» , 25.03.2003.) Милена Ивановић «Перверзија» је трећи роман Јурија Андруховича. Ако бисмо га упоредили са осталима, запазили бисмо пре свега да је то најобимнији и ...
10
мар
2012

Туга одбегла са згаришта душе

Представљање украјинског песника Васиља Стуса  (1838-1985) Људмила Поповић Избор једног од украјинских песника за прво представљање југословенској читалачкој јавности јесте одређени проблем из више разлога. Као прво, један од услова за избор је да песник није био раније превође...
10
мар
2012

Традиција и перспективе развоја националне идеје у украјинској поезији

Људмила Поповић Књижевност, као и уметност уоште, развија се према својим иманентним законима ван којих једноставно губи суштину, трансформишући се у неки други облик људског стваралаштва. Али понекад њене функције могу да буду узроковане чињеницама другог реда, своје...
10
мар
2012

Систематизација као начин спознаје савремене украјинске књижевности

(Излагање на промоцији часописа за књижевност и културу Градина у Културном центру града Ниша 22. октобра 2002. године) Људмила Поповић Савремену украјинску књижевност сасвим условно, као што то увек бива, када се тежи да се у оквир система укалупи виталан скуп креативних појава,...
10
мар
2012

Путеви украјинске поезије

Људмила Поповић (Предговор Антологије украјинске поезије XVI – XX век) Уколико поставимо питање – шта одређује рецепцију културе једног народа од стране другог у контексту духовне размене, онда ће се у одговору међу приоритетним факторима сигурно наћи и књижевност тог...
10
мар
2012

Приручни водич за рецепцију украјинске поезије

(Излагање на промоцији Антологије украјинске поезије 16.-20. века, у Културном центру Београда 15. маја 2002. године) Људмила Поповић У уводној речи у име издавача колега Слободан Наградић, председник Српско-украјинског друштва Републике Српске, настојао је да дочара читаоцу пу...
10
мар
2012

Превођење украјинске поезије ХХ века у српској преводној књижевности

Људмила Поповић Разговор о украјинској поезији 20. века, као и о украјинској поезији уопште, обично почињу освртом на друштвено-политичке прилике без којих је немогуће схватити поједине аномалије у њеном развоју. Коликогод бисмо желели да одступимо од овог клишеа, увиђамо да ...
10
мар
2012

Покрет шездесетих у Украјини и његова рецепција у Србији

(Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 52, 1997, стр. 139-147.) Људмила Поповић Апстракт: Рад је посвећен анализи рецепције песничког израза украјинског “препорода шездесетих” у српској књижевности. Тај културни препород сагледан је као саставни део опш...
12