Драмска секција функционише од 1991. године. На нашем репертоару су представе из класичне и савремене украјинске књижевности.