09
окт
2006

“Болоња”

Програм наставе према болоњској декларацији http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/Programi%20-%20bolonja.pdf