28
мар
2017

др Милена Ивановић

Comments : Off

Од јуна 2000. године запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду

контакт: milena.i@ptt.rs

Консултације:
уторак 14-15 ч

 • Рођенa 16.12.1976. у Београду.

  Похађала  Филолошку гимназију у Београду, матурирала 1995. године.  Добитник Октобарске награде града Београда за стваралаштво младих (за 1993. годину) за збирку прозе «Сенке демона».

  Школске 1995/1996. године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, група за руски језик и књижевност.  Као други словенски језик слуша украјински језик. Основне студије завршила  школске 1998/1999. године са просечном оценом 9,79.

  Tоком целокупних основних студија стипендиста Републичке фондације за стипендирање уметничког и научног подмлатка.

  Постдипломске студије, смер наука о језику, уписала  школске 1999/2000. године и завршила са просечном оценом 10,00.  Магистарски рад Категорија прелазности у украјинском и српском језику одбрањен 7.12.2004. године.

  Током 2002. године стипендиста Токио фонда.

  Докторску дисертацију под насловом „Изражавање акционалности у украјинском и српском језику“ одбранила је 20.02.2013. године.

  У више наврата студијски боравила на Кијевском националном универзитету „Тарас Шевченко“ и Лавовском националном универзитету „Иван Франко“.

  Учествовала је на више националних и међународних научних скупова у земљи и иностранству.

  Од јуна 2000. године запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду као асистент-приправник од маја 2005. године као асистент, а од септембра 2013. као доцент за украјински језик. Била је ангажована на предметима: Украјински језик І-IV (по старом програму, вежбања из граматике и правописа), Историја украјинског језика (по старом програму, вежбања), Савремени украјински језик  Г1,Г2,Г3,Г4, Г7, Г8, П1, П2; Превођење 1, 2. Аутор је скрипти – практичне граматике украјинског језика за почетни (Г1 и Г2) и средњи (Г3 и Г4) ниво, које нису објављене.

  Бави се и преводилачким радом – стручним и књижевним превођењем.

 • Комплетну библиографију преузмите са овог линка
 • I година:

  • Савремени украјински језик I

  II година:

  • Савремени украјински језик II

  III година:

  • Савремени украјински језик III

  IV година:

  • Превођење I

О аутору