28
мар
2017

др Милена Ивановић

Comments : Off

Од јуна 2000. године запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду

контакт: ivanovic.milena@gmail.com

Консултације:

уторак 14-15 ч

 • Рођенa  16.12.1976. у Београду.

  Похађала  Филолошку гимназију у Београду, матурирала 1995. године.  Добитник Октобарске награде града Београда за стваралаштво младих 1993. године за збирку прозе „Сенке демона“.

  Школске 1995/1996. године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, група за руски језик и књижевност.  Као други словенски језик слуша украјински језик. Основне студије завршила  школске 1998/1999. године са просечном оценом 9,79.

  Tоком целокупних основних студија стипендиста Републичке фондације за стипендирање уметничког и научног подмлатка.

  Постдипломске студије, смер наука о језику, уписала  школске 1999/2000. године и завршила са просечном оценом 10,00.  Магистарски рад Категорија прелазности у украјинском и српском језику одбрањен 7.12.2004. године.

  Током 2002. године стипендиста Токио фонда.

  Докторску дисертацију под насловом „Изражавање акционалности у украјинском и српском језику“ одбранила је 20.02.2013. године.

  Од јуна 2000. године запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду као асистент-приправник од маја 2005. године као асистент, а од септембра 2013. као доцент за украјински језик.

  У више наврата студијски боравила на Кијевском националном универзитету „Тарас Шевченко“ и Лавовском националном универзитету „Иван Франко“.

  Учествовала је на више националних и међународних научних скупова у земљи и иностранству, објавила неколико десетина радова из области славистике.

  Члан је Славистичког друштва Србије од 2000. године. Члан je Савета Међународног славистичког центра од 2015. године.

  Бави се и преводилачким радом – стручним и књижевним превођењем. Члан је Удружења научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ).

   

  Ангажовање у настави

  Била је ангажована на предметима:

  • Украјински језик І-IV (по старом програму, вежбања из граматике и правописа);
  • Истрија украјинског језика (по старом програму, вежбања);
  • Савремени украјински језик Г1, Г2, Г3, Г4, Г7, Г8, П1, П2 (предавања и вежбања из граматике и правописа);
  • Украјински језик 2 (предавања);
  • Превођење 1, 2 (по старом програму, предавања).

  Тренутно ангажована на предметима:

  • Савремени украјински језик Г1, Г2, Г3, Г4 (предавања и вежбања из граматике и правописа);
  • Украјински језик 5, 6 (предавања);
  • Украјински језик СПЕЦ 1, 2 (предавања);
  • Теорија превођења за слависте 1, 2 (предавања).

  Координатор је за предмете Савремени украјински језик  Г5, Г6, Г7, Г8; Савремени украјински језик  П1, П2, П3, П4.

  Аутор је уџбеника за предмет Савремени украјински језик  Г1, Г2 и необјављених скрипти за предмете Савремени украјински језик  Г3, Г4 и Украјински језик СПЕЦ 1, 2.

  Рад на стручним пројектима:

  • Пројекат Министарства спољних послова Украјине „Израда српско-украјинског речника“. Предвиђено трајање пројекта: 2016–2026. До новембра 2019. г. обрадила сам 2555 речничких чланака;
  • Пројекат Министарства спољних послова Украјине „Израда украјинско-српског пословног речника“. Трајање пројекта: 2018 година. Обрађен 2001 речнички чланак – од слова А до слова Н (недогляд). Речник је у процеури припреме за штампу.

  Уређивачки рад

  • Од 2016. године члан редакцијског колегијума Часописа за српску и страну филологију, општу и примењену лингвстику, лексикографију и традуктологију „Преводилац“.
  • Од краја 2017. члан редакцијског колегијума Међународног зборника научних радова Лінгвістичні студії (Украјина).

  Мобилност

  • 3.2019–22.3.2019, Универзитет „Етвош Лоранд“, Будимпешта, Мађарска (Erasmus+ staff mobility for teaching/training). Теме предавања: 1. Акционалност у украјинском језику: семантика и средства изражавања; 2. Глагол, акционалност и квантитативни односи у украјинском језику; 3. Функционални приступ категорији прелазности у украјинском језику; 4. Средства изражавања сингулативности у украјинском језику.

  Учешће у академским комисијама

  Докторске дисертације:

  • Члан комисије за преглед и оцену докторске дисертације Катарине Митрићевић-Шћепанек Глаголски префикси у функцији изражавања количине радње у чешком и српском језику, као и члан комисије за одбрану наведене дисретације (21.09.2015.);
  • Члан комисије за преглед и оцену докторске дисертације Предрага Обућине Синтаксичка акомодација у пољском језику у поређењу са српским, као и члан комисије за одбрану наведене дисретације (08.07.2016.);
  • Рецензија на аутореферат докторске дисертације Шчербиј Наталије (Щербій Наталія Олегівни) Категорія зворотності дієслів у польській мові (Кијев, 2016.).

  Мастер радови:

  • Члан комисије за преглед и оцену, члан комисије за одбрану мастер рада Драгане Василијевић Дискурс политичке рекламе у српском, руском и украјинском језику (2013);
  • Члан комисије за преглед и оцену, члан комисије за одбрану мастер рада Лепосаве Благојевић Парцелација реченице у роману Јурија Андруховича (2014);
  • Члан комисије за преглед и оцену, члан комисије за одбрану мастер рада Миленке Костић Дискурс епитафа у српском и украјинском језику (2018).

 • Комплетну библиографију преузмите са овог линка

 • I година:

  • Савремени украјински језик I

  II година:

  • Савремени украјински језик II

  III година:

  • Савремени украјински језик III

  IV година:

  • Превођење I

О аутору