10
мај
2014

Деиксис префикса и положај посматрача у категоријалној ситуацији локализације

Comments : 0

Људмила Поповић

У овом раду на примеру контрастивне анализе  глагола кретања и транспоновања објекта у српском и украјинском језику настоји се да се образложи теза о томе да је за концептуализацију просторних односа од кључног значаја положај посматрача који је садржан у семантици одговарајућег префикса. Положај посматрача уз локализатор који се актуализује у једном координатном систему профилише кретање као удаљавање, промицање или приближавање. Фактор посматрача доприноси уочавању чињенице да је метафоризација  просторне семантике глагола кретања послужила као основа за осмишљавање њихових аспектуалних карактеристика.

*Комплетан текст можете преузети са следећег линка:

Деиксис префикса и положај посматрача у категоријалној ситуацији локализације

О аутору

Остави коментар

*