10
мај
2014

Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенским језицима

Comments : 0

Људмила Поповић

У овом раду на основу чињеница логичко-семантичке и функционално-семантичке природе образлаже се сврсисходност издвајања посебне аспектуалне категорије проспективности у словенским језицима. Категорија проспективности се схвата као комплекс аспектуално-модалних карактеристика чијом се реализацијом унутар функционално-семантичког поља фазности истиче концепт претпочетне фазе остваривања радње. Посебна пажња се додељује анализи појмовне категорије проспективности и разликама у њеној концептуализацији у језичкој слици света словенских и несловенских народа. На примерима из различитих словенских језика – српског, руског  украјинског и пољског, показано је да је категорија проспективности организована као функционално-семантичко поље чији центар чине лексичка средства – глаголи кретања, прилози, речце, која заједно са одговарајућим предикатима реализују значење претпочетне фазе радње.

Комплетан текст можете преузети на следећем линку:

Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенским језицима

О аутору

Остави коментар

*