11
мар
2012

Категорија прелазности у украјинском и српском језику

Comments : 0

Милена Ивановић

Магистарски рад, одбрањен 07.12.2004. на Филололошком факултету Универзитета у Београду. У раду се анализира функционално-семантичко поље прелазности у украјинском и српском језику: тип категорије, обухват категорије, централна и периферна средства изражавања прелазности у ова два језика. У центру се налази беспредлошки акузатив као најспецијализованије и најрегуларније средство изражавања прелазности у оба језика. На периферији су: генитив, инструментал, локатив са предлогомпо у украјинском, односно акузатив са предлогом по у српском језику, објекатска реченица и објекатски инфинитив. Посебно поглавље посвећено је појави нултог објекта. Централни део рада представља анализу услова у којима се реализују одређена средства изражавања прелазности, односно фактора који мотивишу употребу једног или другог средства.

Комплетан текст можете преузети на адреси: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/MI_magistarski%20rad.doc

О аутору

Остави коментар

*