08
феб
2011

мр Тања Гаев

Comments : 0

БИБЛИОГРАФИЈА >>>

Биографија

Мр Тања Гаев, рођена је 11.08.1971. године у Земуну. Девојачко презиме Икић.

Похађала Филолошку гимназију у Београду, матурирала 1990. године.

Школске 1990/1991. године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, група за руски језик и књижевност. Као други словенски језик слушала је украјински језик и као студент прве генерације студената украјинистике (школске 1991/1992. године) завршила курс украјинског језика у Међународној школи украјинистике у Кијеву августа 1993. године. Основне студије завршила је 1994. године, чиме је стекла диплому професора руског језика и књижевности. Просечна оцена за време студија је 8,60.

Добитница је Повеље и прве награде из „Фонда Данице Продановић“ за изванредан успех у методици наставе руског језика јула 1994. године.

Завршила је курс Међународне летње школе Центра за европске студије „Нова централна Европа“ у Косегу, Мађарска августа 1996. године.

Стални је члан Удружења научних и стручних преводилаца Републике Србије од новембра 1995. године.

При Министарству правде Републике Србије стални је судски преводилац за украјински језик од 1995. године и за руски језик од 1997. године.

После завршених постдипломских студија, смер: Наука о језику, са просечном оценом 9,66 стекла је звање магистра филолошких наука новембра 2007. године, одбранивши магистарски рад под насловом „Семантика бројева у руском, украјинском и српском језику (на материјалу фолклора ХIХ века)“.

Одлуком Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду од 07. октобра 2008. године одобрена јој је тема за израду докторске дисертације под насловом „Рецепција украјинске књижевности у српској култури“ (комисија: др Петар Буњак, др Људмила Поповић, др Јанко Рамач). Израда дисертације је у току.

Од октобра 2002. године ангажована је као хонорарни сарадник на Филолошком факултету Универзитета у Београду, од 01.03.2005. као асистент-приправник за украјински језик и књижевност, а од 04. јула 2008. године запослена је као асистент за украјински језик и књижевност. Реизабрана је у звање асистента за украјински језик и књижевност 18.05.2011. године. У звање вишег лектора за украјински језик изабрана је 16.07.2014. године.

Предаје украјински језик и књижевност.

Стипендиста је Националног универзитета „Иван Франко“ из Лавова.

Учествовала је на научним конференцијама у Београду, Опатији, Кијеву, Лавову и Брну.

Објављује радове из компаративног проучавања словенских језика у области фолклора, етнолингвистике, украјинске књижевности и историје украјинске књижевности.

Течно говори српски, руски, украјински и енглески језик. Пасивно зна белоруски, италијански и словачки језик.

Разведена је. Из брака има сина Филипа (1995).


НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД

У досадашњем професионалном ангажману мр Тања Гаев изводила је наставу из следећих дисциплина на Филолошком факултету у Београду:

  • вежбе из  Украјинског језика I и II: ортографија;
  • предавања и вежбе из Украјинске књижевности I: стара украјинска књижевност ХІ-ХІV века;
  • предавања и вежбе из Украјинске књижевности ІІ: украјинска књижевност периода ХV-ХVІІІ века;
  • предавања и вежбе из Украјинске књижевности ІІІ: украјинска књижевност ХІХ века;
  • предавања и вежбе из Украјинске књижевности IV: украјинска књижевност ХХ века и савремена украјинска књижевност.
  • предавања из Украјинске књижевности ІІІ – специјални курс: импресионизам у украјинској књижевности и стваралаштво Михајла Коцјубинског;
  • предавања из Украјинске књижевности ІІІ – специјални курс: рецепција украјинске књижевности у српској култури.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Мр Тања Гаев учествовала је са рефератима и приказима на  међународним и домаћим научним скуповима (Београд, Опатија, Кијев, Лавов), објавила је неколико радова и приказа у часописима у земљи и иностранству, као и уџбенике-скрипта за потребе студената Украјинистике. Бави се проблематиком компаративног проучавања словенских језика у области фолклора и етнолингвистике, украјинске књижевности и историје украјинске књижевности.

Поред научних истраживања, бави се и преводилачким радом. Ради као судски преводилац при Министарству правде Републике Србије: за украјински језик од 1995. године, за руски језик од 1997. године.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Мр Тања Гаев обављала је дужност руководиоца хора Групе за украјински језик и књижевност. Уређивала је сајт групе за украјински језик (www.ukrajinistika.edu.rs). Благајник је Славистичког друштва Србије.
КОНТАКТ АДРЕСА: gaev1@eunet.rs, scienciaipsa@gmail.com

О аутору

Остави коментар

*