10
мар
2012

Семантичке претпоставке транзитивности на материјалу украјинског језика

Comments : 0

Милена Ивановић

Анализа централног и периферних средстава изражавања прелазности и услова при којима се она реализују уместо централног, односно конструкција у којима је предикат реализован прелазним глаголом а објекат неким од средстава која нису специјализована за ту функцију, омогућава да одредимо извесна семантичка обележја чији скуп одликује прелазне конструкције у којима је објекат изражен централним средством (акузативом без предлога), док одступање од једног или више њих доводи до периферне реализације прелазности. Као таква обележја издвајамо следећа: динамичност и волунтативност, каузативност, поједина аспектуална обележја, фокусираност/дистрибутивност радње, анимантност, предметност, обухватност, референцијалност и афирмативност…

Комплетан текст можете преузети на адреси: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/MI_magistarski%20rad.doc

 

 

О аутору

Остави коментар

*