19
феб
2011

Теорија књижевности

Comments : 0

 

Баладе тајни Ивана Драча Код свакога ко, макар површно, познаје украјинску књижевност име Ивана Драча изазива две асоцијације – симбол песничког покрета шездесетих, духовни покретач тог интелектуалног препорода украјинског културног бића…

Цео текст »»»

Љубав и смрт у песништву Десанке Максимовић и Лесје Украјинке
(Људмила Поповић):

У раду се анализира варирање мотива универзалне антитезе љубав – смрт у стваралаштву двеју истакнутих словенских песникиња. На примерима превода Десанке Максимовић из поезије Лесје Украјинке, посебно циклуса “Мелодије” и поеме “Вила-посестрима”, илуструје се теза да је српска песникиња препознала у опусу Лесје Украјинке њој блиску визију љубави која призива смрт и надјачава Је променом облика постојања…

Цео текст »»»

Нови витешки роман у савременој украјинској књижевности
(Људмила Поповић):

У раду се на примеру романа Јурија Андруховича “Перверзија” прати развој и реализација идеје о стварању новог витешког романа као инверзије идеје витештва, која чини камен-темељац метафизичке украјинске историје…

Цео текст »»»

O Борису Олијнику 
(Људмила Поповић):

Борис Олијник – песник, публициста или друштвени делатник? Тешко је одговорити једнозначно на ово питање, јер се у свему подједнако доказао као талентована и оригинална личност. Иако сам Олијник тврди да је новинар-професионалац и воли новинарство, а поезија је ишла паралелно, морамо да признамо да сваки његов сународник на ово питање не би оклевао да одговори: “Наравно песник”, а уз то би и отпевао неколико стихова из његових песама о мајци, које су толико омиљене у народу…

Цео текст »»»

Олександар Довженко и његов мит Украјине
(Људмила Поповић):

Рад је посвећен декодирању полисемантичке симболике у стваралаштву истакнутог украјинског писца и редитеља Олександра Довженка. Полазећи од матрице симбола првог ауторског мита Украјине који припада Тарасу Шевченку, у истраживању се постепено разоткривају интертекстуелни механизми моделирања Довженковог антимита као “мита у огледалу” са свим особинама антиутопијског карневализма…

Цео текст »»»

Покрет шездесетих у Украјини и његова рецепција у Србији
(Људмила Поповић):

Рад је посвећен анализи рецепције песничког израза украјинског “препорода шездесетих” у српској књижевности. Тај културни препород сагледан је као саставни део општих хуманистичких побуна у свету против рационализације човечанства и претње да би могли бити нивелисани сви етички принципи, које су постале обележје шездесетих година XX века…

Цео текст »»»

Превођење украјинске поезије ХХ века у српској преводној књижевности
(Људмила Поповић):

Разговор о украјинској поезији 20. века, као и о украјинској поезији уопште, обично почињу освртом на друштвено-политичке прилике без којих је немогуће схватити поједине аномалије у њеном развоју. Коликогод бисмо желели да одступимо од овог клишеа, увиђамо да је без такве дигресије немогуће…

Цео текст »»»

Приручни водич за рецепцију украјинске поезије 
(Људмила Поповић):

Неколико речи о избору представљених у антологији песама. Сматрам да не постоји савршен избор, сваком може да се закине на једностраности, субјективности или непотпуности. Стога бих желела да кажем нешто о природи овог приређивања не зато да бих се оградила од евентуалних пропуста, већ да бих поштованим читаоцима пружила својеврстан кључ за читање – имплицитни код који спаја већину заступљених песама…

Цео текст »»»

Путеви украјинске поезије 
(Људмила Поповић):

Уколико поставимо питање – шта одређује рецепцију културе једног народа од стране другог у контексту духовне размене, онда ће се у одговору међу приоритетним факторима сигурно наћи и књижевност тог народа преведена на језик реципијената. Превођена књижевност као аутономни…

Цео текст »»»

Систематизација као начин спознаје савремене украјинске књижевности(Људмила Поповић): Савремену украјинску књижевност сасвим условно, као што то увек бива, када се тежи да се у оквир система укалупи виталан скуп креативних појава, везују за период од 80. – 90. година прошлог века до актуелног тренутка, при чему се…

Цео текст »»»

Традиција и перспективе развоја националне идеје у украјинској поезији
(Људмила Поповић):

Књижевност, као и уметност уоште, развија се према својим иманентним законима ван којих једноставно губи суштину, трансформишући се у неки други облик људског стваралаштва. Али понекад њене функције могу да буду узроковане чињеницама другог реда.

Цео текст »»»

Туга одбегла са згаришта душе
(Људмила Поповић):

Избор једног од украјинских песника за прво представљање југословенској читалачкој јавности јесте одређени проблем из више разлога. Као прво, један од услова за избор је да песник није био раније превођен на српски језик, а такви су, на жалост, већина украјинских песника.

Цео текст »»»

Српском читаоцу “Перверзије” Јурија Андруховича
(Милена Ивановић):

“Перверзија” је трећи роман Јурија Андруховича. Ако бисмо га упоредили са осталима, запазили бисмо пре свега да је то најобимнији и по структури најсложенији његов роман. С друге стране, Андрухович и овде остаје веран свом типичном јунаку…

Цео текст »»»

 

О аутору

Остави коментар

*