11
мар
2012

Форма прямого додатка в заперечних конструкціях в українській і сербській мовах

Comments : 0

Милена Ивановић

У раду се помоћу статистичког и контрастивног метода анализирају фактори који утичу на употребу генитива и акузатива у конструкцијама са негацијом у украјинском и српском језику. Фактори су подељени на четири групе: 1. Дејство негације, 2. Комуникативна структура реченице, 3. Формалне и лексичко-семантичке особености објекта и 4. Формалне и лексичко-семантичке особености предиката…

Комплетан текст можете преузети на адреси: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/Formaprjamogododatka.doc

О аутору

Остави коментар

*