06
дец
2018

ПОЗИВ НА ТАКМИЧЕЊЕ У ПИСАЊУ ДИКТАТА НА УКРАЈИНСКОМ ЈЕЗИКУ И ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

Comments : 0

Позивамо све заинтересоване студенте да се пријаве на такмичење у писању диктата из украјинског језика и на такмичење рецитатора!

Такмичење у писању диктата одржава се 13. 12. са почетком у 14 ч, а такмичење рецитатора 20. 12. у 14 ч.

Сви заинтересовани могу се пријавити електронским путем на адресу ukrajinistika.beograd.rs@gmail.com. Рок за пријаву на такмичење које се одржава 13. 12. је 10. 12., а на такмичење 20. 12. је 7. 12.

Главне награде су одлазак у Краков на међународно такмичење у писању диктата и одлазак у Познањ на међународно такмичење рецитатора.

 

 

 

Пропозиције за такмичење из рецитовања
Такмичар рецитује напамет једну песму или одломак на украјинском.
Трајање извођења не може бити дуже од 5 минута.
Оцењује се:
1. дикција, правилан изговор и акцентовање
2. интерпретација песме: модулације гласа, интонирање фразе или реченице, одговарајућа употреба пауза, правилан темпо рецитовања, контролисана гестикулација
3. општи утисак: држање, одећа и слично.
Такмираче оцењује жири тако што за сваки од наведених критеријума сваки члан жирија даје поене од 1 до 5.
Победник је такмичар који сакупи највише поена. У случају једнаког броја поена предност има такмичар који је остварио већи број поена по критеријуму интерпретације песме.
Пропозиције за такмичење из правописа
Такмичење обухвата писање диктата од око 150-160 речи.
Чита се адаптирани књижевни текст.
Диктат се пише на посебном папиру хемијском оловком. Рукопис такмичара треба да буде читљив.
Диктат чита наставник на следећи начин:
1. Најпре се чита цео текст након чега наставник не пружа никакве информације о његовом садржају, значењу појединих речи или правописним специфичностима.
2. Након читања целог текста, наставник чита целу прву реченицу. Затим диктира ту реченицу, део по део. Делови реченице који се читају издвајају се логички и смисаоно и нису дужи од 4-5 речи. Делови се читају само једном. На крају се поново чита цела реченица. На овај начин читају се све реченице без обзира на њихову дужину до краја текста.
3. Пошто су такмичари записали цео диктат, наставник поново чита текст од почетка, правећи између реченица нешто дуже паузе, како би такмичари могли пажљиво проверити и евентуално исправити све евентуалне грешке.
4. Након што је текст диктата поново прочитан, наставник неће понављати поједине делове на захтев такмичара.
5. Пре него што предају диктат, такмичари имају два-три минута за проверу.
Критеријуми оцењивања диктата:
1. Обележавају се и правописне и интерпункцијске грешке. Негативне поене носе само правописне грешке. Интерпункцијске грешке узимају се у обзир само при једнаком броју негативних поена за правописне грешке.
2. Грешке у речи која се у тексту понавља више пута, уколико су начињене на истом месту у истој речи рачунају се само једном.
3. Грешке у речи која се у тексту понавља више пута, уколико су начињене на различитим местима у истој речи рачунају се онолико пута колико има различитих грешака.
4. Грешке у примени истог правила у различитим речима сматрају се различитим грешкама и рачунају се сваки пут без обзира на број понављања.
5. Разликују се грубе и мање грешке. У мање грешке спадају: изузеци из свих правила, писање великог слова у сложеним властитим именима, писање сложеница. Грубе грешке рачунају се као 1 негативан поен, мање грубе као 0,5 негативних поена.
6. Изостављене речи или нечитко написане речи бодују се са 2 негативна поена.
7. Дозвољено је исправљање директно у тексту диктата на тај начин да се јасно види за коју се варијанту такмичар опредлио. У случају једнаког броја негативних поена и интерпункцијских грешака код више такмичара, у обзир се узима и број исправки.
8. Победник је такмичар који има најмање негативних поена.
О аутору

Остави коментар

*