10
мар
2012

Генитив као периферно средство изражавања прелазности у српском језику

Comments : 0

Милена Ивановић

Одредивши прелазност као семантичко-синтаксичку категорију, чији план садржаја фиксира семантички однос субјекат-предикат-објекат (радња је означена као усмерена на објекат или затворена у сфери субјекта), као централно средство изражавања овог значења у српском језику издвајамо спојивост глагола-предиката са директним објектом израженим акузативом без предлога с обзиром на то да овај падеж представља најспецијализованије, најграматикализованије и најрегуларније средство изражавања прелазности. Спојивост са директним објектом у акузативу без предлога је потенцијално својство глагола. У одређеним условима ово својство се може не реализовати – било тако што ће глагол уместо директног објекта у акузативу без предлога управљати неким другим падежом, било тако што ће објекат, који постоји на семантичком плану, на формалном бити изражен нулом.  Прелазност глагола тако бива на специфичан начин изражена, а средства оваковог израза су периферна у односу на акузатив.

 

Комплетан текст можете преузети на адреси: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/Genitiv%20kao%20periferno%20sredstvo.doc

О аутору

Остави коментар

*