10
мај
2014

Украјинско-српске славистичке везе у 19. И 20. веку

Comments : 0

Људмила Поповић

Овај рад садржи преглед основних тенденција украјинско-српских славистичких контаката и прожимања током периода који се одликовао најинтензивнијом сарадњом научника свих словенских народа. У 19. веку такав процес је условљавало доминирње у словенском свету покрета уједињења Словена који је изнедрио аутентичну идеју словенске узајамности, док 20. век доноси делимичну реализацију те идеје у измењеним друштвено-политичким приликама. У тако профилисаном општесловенском контексту сарадња украјинских и српских Слависта посматра се путем истицања њених појединих смерница, како у погледу доприноса научника-слависта популаризацији својих култура и језика у инословенксој средини, тако и са тачке гледишта размене појединих филолошких идеја, теорија, учења.

Комплетан рад можете преузети на са следећег линка:

Украјинско-српске славистичке везе у 19. И 20. веку

О аутору

Остави коментар

*