12
мар
2012

Град с химерама

Comments : 0
Олес Иљченко – Град с химерама (превела Тања Гаев) Владислав Городецки се буди и неко време не може схватити где је. Да ли је код куће, на породичном имању? Поново је малишан на причешћу у катедрали? Чија се кућа издиже на брду? Родитељска? Где се он сада налази, у ...
Опширније
11
мар
2012

Интервју проф. Људмиле Поповић за часопис “Український Тиждень”

Comments : 0
Людмила Попович про україністику в Сербії, ентузіазм студентів, роль культурних інституцій та кризу “неринкових” гуманітарних наук
Опширније
11
мар
2012

Скриптa

Comments : 0
  • Фонетика 1 – збирка вежбања • Граматика 1 – збирка вежбања • Украјинска књижевност I – предавања • Украјинска књижевност II – предавања • Украјинска књижевност III – предавања • Украјинска књижевност IV – предавањ...
Опширније
11
мар
2012

Форма прямого додатка в заперечних конструкціях в українській і сербській мовах

Comments : 0
Милена Ивановић У раду се помоћу статистичког и контрастивног метода анализирају фактори који утичу на употребу генитива и акузатива у конструкцијама са негацијом у украјинском и српском језику. Фактори су подељени на четири групе: 1. Дејство негације, 2. Комуникативна структур...
Опширније
11
мар
2012

Структура поља прелазности у украјинском и српском језику

Comments : 0
Милена Ивановић У раду се разматрају централна и периферна средства изражавања прелазности у украјинском и српском језику: форме директног објекта и фактори који утичу на избор једног или другог облика. Комплетан текст можете преузети на адреси:...
Опширније
11
мар
2012

УКРAJИНСКА И СРПСКА ГРАМАТИКА У СВЕТЛУ ТИПОЛОШКИХ ПОРЕЂЕЊА

Comments : 0
Прeдрaг Пипeр 1. Бeoгрaдскa укрajинистикa je зa двaнaeст гoдинa прeшлa вишe знaчajних стeпeницa у свoм узрaстaњу – oтвaрaњe лeктoрaтa, први мaгистeриjум, првa дисeртaциja, првa мoнoгрaфиja и aнтoлoгиja, нeкoликo књигa књижeвнoг прeвoдa, дeсeтинe студeнaтa кojи су учили и нaучил...
Опширније
11
мар
2012

УТИЦАЈ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЈЕ ПРЕДИКАТА НА СТРУКТУРУ ЊЕГОВИХ АРГУМЕНАТА

Comments : 0
Људмила Поповић (Београд) 0.1 Предмет овог рада представља фразеолошка глаголска синтагма и њен главни члан – предикат са аспекта логичке, семантичке и формалне структуре односа између предиката и синтаксички зависних чланова синтагме. За фразеолошку глаголску синтагм...
Опширније
11
мар
2012

Комуникативне функције просте реченице

Comments : 0
Људмила Поповић Комплетан текст можете преузети на страници: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/komunikativne.rtf
Опширније
11
мар
2012

Prototypical and Stereotypical Color in Slavic Languages: Models Based on Folklore

Comments : 0
  Lyudmila Popovic, Ph.D., Slavic Department, Belgrade University Abstract Cognitive theory of worldview in language specifies speakers’ ability to isolate a prototype as the construct of interpretative reality and to use a stereotype as an associative prototype, a process...
Опширније
11
мар
2012

ЖЕСТЫ КАК НЕВЕРБАЛЬНЫЕ И ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ДИАЛОГЕМЫ РУССКИХ И СЕРБОВ

Comments : 0
Л.В. Попович 1.0 Вербальные и невербальные диалогемы как единицы коммуникативного поведения. При рассмотрении проблем этнографии общения, коммуникативного поведения в определенной культуре, исследования данной проблематики обычно начинаются с выделения с...
Опширније