11
мар
2012

Питання про стан та перспективи україністики в Сербії постає принаймні в трьох аспектах

Comments : 0
Љ.Попович (Белградський університет, Сербія) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА В СЕРБІЇ   Питання про стан та перспективи україністики в Сербії постає принаймні в трьох аспектах: дослідження культурно-історичних зв’язків між українським і сербським народами, пер...
Опширније
11
мар
2012

Категорија прелазности у украјинском и српском језику

Comments : 0
Милена Ивановић Магистарски рад, одбрањен 07.12.2004. на Филололошком факултету Универзитета у Београду. У раду се анализира функционално-семантичко поље прелазности у украјинском и српском језику: тип категорије, обухват категорије, централна и периферна средства израж...
Опширније
10
мар
2012

Семантичке претпоставке транзитивности на материјалу украјинског језика

Comments : 0
Милена Ивановић Анализа централног и периферних средстава изражавања прелазности и услова при којима се она реализују уместо централног, односно конструкција у којима је предикат реализован прелазним глаголом а објекат неким од средстава која нису специјализована за ту функцију...
Опширније
10
мар
2012

Нульова реалізація додатка при перехідних дієсловах в українській та сербській мовах

Comments : 0
Мілена Іванович У статті розглядається особливий вид периферійної репрезентації перехідності –  нульовий додаток. Абсолютивне вживання перехідних дієслів є такою зоною функціонування перехідності, в якій семантичний і формальний рівень розходяться: об’єкт, присутн...
Опширније
10
мар
2012

Генитив као периферно средство изражавања прелазности у српском језику

Comments : 0
Милена Ивановић Одредивши прелазност као семантичко-синтаксичку категорију, чији план садржаја фиксира семантички однос субјекат-предикат-објекат (радња је означена као усмерена на објекат или затворена у сфери субјекта), као централно средство изражавања овог значења у српск...
Опширније
10
мар
2012

Лексичко-семантички потенцијал назива за бројеве у руским народним бајкама и билинама

Comments : 0
Тања Гаев AПСТРАКТ У раду се даје преглед лексичко-семантичког потенцијала назива за бројеве у руском, украјинском и српском језику на материјалу руских народних бајки и билина, украјинских народних бајки, историјских песама и дума, српских народних приповедака и епских пес...
Опширније
10
мар
2012

Српском читаоцу «Перверзије» Јурија Андруховича

Comments : 0
(Излагање на промоцији превода романа Ј. Андруховича «Переврзија» у библиотеци «Петар Кочић» , 25.03.2003.) Милена Ивановић «Перверзија» је трећи роман Јурија Андруховича. Ако бисмо га упоредили са осталима, запазили бисмо пре свега да је то најобимнији и ...
Опширније
10
мар
2012

Туга одбегла са згаришта душе

Comments : 0
Представљање украјинског песника Васиља Стуса  (1838-1985) Људмила Поповић Избор једног од украјинских песника за прво представљање југословенској читалачкој јавности јесте одређени проблем из више разлога. Као прво, један од услова за избор је да песник није био раније превође...
Опширније
10
мар
2012

Традиција и перспективе развоја националне идеје у украјинској поезији

Comments : 0
Људмила Поповић Књижевност, као и уметност уоште, развија се према својим иманентним законима ван којих једноставно губи суштину, трансформишући се у неки други облик људског стваралаштва. Али понекад њене функције могу да буду узроковане чињеницама другог реда, своје...
Опширније
10
мар
2012

Систематизација као начин спознаје савремене украјинске књижевности

Comments : 0
(Излагање на промоцији часописа за књижевност и културу Градина у Културном центру града Ниша 22. октобра 2002. године) Људмила Поповић Савремену украјинску књижевност сасвим условно, као што то увек бива, када се тежи да се у оквир система укалупи виталан скуп креативних појава,...
Опширније